Izbor iz današnjih vijesti

U Općinu Kloštar Ivanić početkom godine stigla je odlična vijest Agencije za plaćanja u poljoprivredi o rezultatima prijave na natječaj za Mjeru 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta», doznajemo od općinskog načelnika Željka Filipovića.
Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi utvrđen je iznos potpore Općini Kloštar Ivanić u iznosu od 2.265.975 kuna. Potpora će se koristiti za rekonstrukciju dijela ceste u naselju Čemernica Lonjska u dužini od oko 1.400 metara. Izvođač radova bit će tvrtka Swietelsky.
Na ovaj natječaj za Mjeru 7.2.2 stigle su 263 prijave gradova i općina, a potpore će dobiti njih 215. Sredstva potpore Općini Kloštar Ivanić bit će isplaćena po završenim radova rekonstrukcije ceste u Čemernici Lonjskoj.

Na natječaju Ministarstva poljoprivrede dodijelit će se sredstva za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2017. godini. Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova nabave električnih pastira u cilju sprječavanja šteta od divljači u lovištima na području Hrvatske. Na Natječaju je 35 lovačkih udruženja i društava dobilo ukupno 211.000 kn, od čega je 20.000 kuna dodijeljeno Lovačkom društvu „Fazan“ Topolje.
Također, ministarstvo će dodijeliti dodatnih 176.000 kn za smanjenje broja lisica i čagljeva za proteklu lovnu 2016./2017 godinu. Cilj je povećanje broja jedinki drugih vrsta radi ostvarivanja matičnih fondova divljači, kao i održavanje dobrog zdravstvenog stanja. Od 34 društva 4000 kuna je primilo i Lovačko društvo „Vidra“ iz Križa.

Vlada Republike Hrvatske je na jučerašnjoj sjednici prihvatila Konačan prijedlog zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji i uputila ga u saborsku proceduru.
Cilj ovog zakona je proizvodnja biomase kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energenta kojim ćemo se približiti ispunjenu Strategije Europa 2020. koja nalaže da se 20% energije crpi iz obnovljivih izvora. Biomasa igra ključnu ulogu među obnovljivim izvorima energije te se očekuje veliki porast potražnje za drvom kao energentom za grijanje i za proizvodnju električne energije.

Drvenastim kulturama kratkih ophodnji smatraju se intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa, radi ostvarenja visokog prinosa biomase za energetske svrhe. Među brzorastućim vrstama drveća pogodnim za drvenaste kulture kratkih ophodnji na području Europe najraširenije su različite vrste topola i vrba, međutim postoje i druge pogodne vrste kao što su joha, jasen, breza i bagrem. Za osnivanje nasada pogodne su i vrste nedrvenastog bilja.

Zakonom se uređuje osnivanje, način uzgoja i korištenja drvenastih kultura kratkih ophodnji, prihvatljive vrste za potrebe njihova uzgajanja te vrste zemljišta na kojima se mogu uzgajati. Otvara se mogućnost stvaranja tržišta za tehnički potencijal kultura kratkih ophodnji te se ostvaruje sinergijsko djelovanje razvojnih politika nekoliko ministarstava i proširuje sirovinska osnova za proizvodnju obnovljive energije iz biomase. Istovremeno se, odabirom lokacije uzgoja, kroz uzgoj navedenih kultura mogu postići i pozitivni utjecaji na okoliš kao što je pročišćavanje zraka, tla i vode.

U sklopu izložbe Božićna nostalgija - u sjećanju na legendarni FOTO STUDIO BUBENIK koja je otvorena u Muzeju Ivanić-Grada još do 20. siječnja, u pripremi su projekcije dokumentarnih filmova autora Branka Bubenika Čuvari vremena, Tavan i Croatian history.

Zbog prostornih ograničenja i želje da što više posjetitelja uz izložbu doživi i ugođaj autorskih dokumentarnih filmova, predviđene su tri projekcije koje će se održati po sljedećem rasporedu:
U petak, 19. siječnja u 17.00 sati, te u subotu, 20. siječnja u 14.00 i u 16.00 sati.

U subotu nakon završne projekcije, g. Branko Bubenik će održati i kratko, slikovnim gradivom popraćeno izlaganje o prvim počecima INDOK službe koja se razvijala u vrijeme Domovinskoga rata, kao i o razvoju arhiva HTV-a i problematici čuvanja audiovizualnih medija kao dijela kulturne baštine. Toj problematici dr. Branko Bubenik posvetio je velik dio svoga života i profesionalnog rada.

Iz muzeja izražavaju zadovoljstvo odazivom i ukazanim interesom ovom temom koja potiče na razmišljanje i budi sjećanja na dane mladosti vas, vaših roditelja, djedova i baka i na život u Ivanić-Gradu kako su ga zabilježile fotografije Stanka Bubenika, nastale u vrijeme od 1937. do 1989. godine.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić