Dokumenti

pdfREGULATIVA ZA RADIJSKU DJELATNOST

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ustav RH - pravo na pristup informacijama

Članak 38., stavak 4.

"Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom."

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Osoba za informacije/kontakt: Ana Tomašić, oriivg@net,hr, 01 2881 656

pdf

Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdf

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U OBITELJSKOM RADIJU IVANIĆ

PLAN NABAVE ORI 2024

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- ORI - RADOVI UREĐENJA PROSTORA 2024.

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU (UREĐENJE PROSTORA ORI)

pdf

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016.

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017.

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018.

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019.

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020.

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021.

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022.

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2023.

pdfVLASNICKA STRUKTURA OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

pdfIZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2016.

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2017.

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2018.

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2019.

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2020.

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2021.

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2022.

pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2016.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2017.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2018.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2019.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2022.

jpgODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2016.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2017.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2018.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2019.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2020.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2021.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2022.

jpgODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2016.

ODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2017.

ODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2018.

ODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2019.

ODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2020.

ODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2021.

ODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2022.

pdfPLAN POSLOVANJA ZA 2017. I 2018. GODINU

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. i 2020. GODINU

PLAN RADA ZA 2023. GODINU

PLAN RADA ZA 2024. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

pdf

ZAPISNICI SJEDNICA SKUPŠTINE OBITELJSKOG RADIJA IVANIĆ:

ZAPISNIK 1. SJEDNICA

ZAPISNIK 2. SJEDNICA

ZAPISNIK 3. SJEDNICA

ZAPISNIK 4. SJEDNICA

ZAPISNIK 5. SJEDNICA

ZAPISNIK 1. SJEDNICA 8. SAZIV

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 8. SAZIV

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 8. SAZIV

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 8. SAZIV

zlatni miš

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić