Održane sjednice Općinskih vijeća Kloštra Ivanića i Križa

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Kloštra Ivanića vijećnici su sa 12 glasova ZA i 2 suzdržana prihvatili Odluku o novom načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Kloštar Ivanić s kojom bi Ivakop trebao započeti 1. studenog ove godine.
Prihvaćena je i Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama njihova uklanjanja na području Općine. Vijećnici su usvojili Zaključak o prodaji dviju nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva Ivakop koje se obvezuje dobivena sredstva prodajom koristiti za usklađivanje društva s uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, odnosno za nabavu potrebnih dodatnih spremnika za otpad, nabavu vozila za sakupljanje otpada, čipiranje posuda za otpad, uvođenje potrebnih evidencija i drugo.
S dnevnog reda je skinuta točka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu radi potrebnog usuglašavanja članka 13. spomenute odluke.
Nije usvojena odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama.
Radi usklađivanja sa zakonom jednoglasno je donijet Statut Općine Kloštar Ivanić, a prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća izazvao je kod oporbenih vijećnika Mislava Lukše, Denisa Duvnjaka i Božidara Balenovića negodovanje posebno članak 16. kojim je bilo predviđeno da Klub vijećnika treba imati najmanje 3 člana. Tim člankom potpuno bi se narušio odnos pozicije i opozicije u Općinskom vijeće istaknuo je vijećnik Balenović te je predlagatelj prihvatio njihov prijedlog, tako da će i nadalje za osnivanje Kluba vijećnika biti potrebna dva člana. Poslovnik je nakon rasprave usvojen je sa 12 glasova ZA, jednim suzdržanim i 2 PROTIV.
Vijećnici su donijeli Odluku o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora. Izbori će biti provedeni 4. ožujka ove godine. Donijeta je i odluka o financiranju rada političkih stranaka i članova Vijeća izabranih s liste grupe birača.
Vijećnici su na kraju saslušali izvješće Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2017. godini i dobivenim sredstvima žurne pomoći Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda. Iznos pomoći iznosio je 657.071 kuna a dobila su je 73 oštećenika.

.............

U Križu je jučer održana 8. sjednica Općinskog vijeća kojoj je od 15 nazočilo 10 vijećnika.

Nakon Aktualnog sata i izvješća načelnika o događanjima između dviju sjednica, razmotreni su prijedlozi i jednoglasno doneseni Statut Općine Križ i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Križ.
Također jednoglasno donesena je Odluka o dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ, o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada te o izmjenama Odluke o komunalnom redu.

Sa sedam glasova ZA i dva suzdržana, donesena je Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d.,
Jednoglasno su donesene Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača te o godišnjem planu davanja koncesija za 2018. godinu i trogodišnjeg plana davanja koncesija za razdoblje 2018.-2020. godine.

Vijećnici su razriješili dosadašnjeg predsjednika i članove Povjerenstva za provedbu radnji u postupku određivanja imena ulica i trgova na području Općine Križ te u novo Povjerenstvo za predsjednika izabrali Zlatka Hrastića, a za članove Lidiju Bahlen, Srećka Sraku, Žarka Gambirožu i Miljenka Reljića.

S 9 glasova ZA i jednim suzdržanim vijećnici su donijeli odluku o izdvajanju sredstava za nabavu osobnog automobila za službene potrebe u vrijednosti 134.000 kuna s PDV-om.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić