Održane sjednice gradskog i općinskih vijeća Grada Ivanić- Grada i Općina Kloštar Ivanić i Križ

Jučer je održana 10. sjednica Gradskog vijeća Ivanić-Grada u ovom sazivu, na kojoj je pod predsjedavanjem Željka Pongraca raspravljeno i usvojeno 12 točaka. U radu je sudjelovalo 10 od 17 vijećnika na čelu s HDZ-ovima, a izostali su većinom oporbeni na čelu sa SDP-ovima.
Usvojen je Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Ivanić-Grada, s tim da je gradonačelnik Javor Bojan Leš kao predlagač prihvatio dio prigovora iz rasprave o prvom prijedlogu Programa, te stav gradskog Odbora za poljoprivredu, kojim je maksimalna površina za zakup smanjena na 50 hektara. Djelomično su uvaženi i prigovori Zemljišne zajednice Dubrovčak Lijevi vezane uz povrat zemljišta. Za program je glasalo 9 vijećnika, a HSS-ov vijećnik Stjepan Klak je bio suzdržan.
Ivanićko vijeće je jučer usvojilo Prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna, koji je u konsolidiranom obliku povećan sa 100 milijuna 320 tisuća na 102 milijuna 439 tisuća kuna, a razlog je usklađenje planiranih prihoda i rashoda s dosadašnjim saznanjima o mogućnostima ostvarenja.
Uz suzdržan glas vijećnika Gorana Leša usvojena je odluka o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Grada, kojom je nagrada za životno djelo dodijeljena profesoru glazbe i slikaru Vjekoslavu Skrbinu, godišnje nagrade za doprinos razvoju i ugledu Grada mladom inovatoru Ivanu Kožaru i radijskom i TV voditelju HRT-a Mirku Fodoru, a godišnja priznanja udomiteljici Ljerki Bajzek-Špehar na prijedlog Centra za socijalnu skrb, te Zapovjedništvu hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zajednici udruga iz Domovinskog rata Ivanić-Grad i Elektroničkom i računalnom klubu Ivanić-Grad.
Gradsko vijeće je odobrilo sklapanje Ugovora o partnerstvu Grada u realizaciji izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb Istok, odobrilo suglasnost za izdavanje bankarske garancije u korist Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za sufinanciranu izgradnju Poduzetničkog inkubatora, čime se omogućuje dobivanje avansa, te produljilo bankarsku garanciju u korist Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara za osiguranje potraživanja mentora prema Visokoj školi Ivanić-Grad.
Usvojeni su: Izvještaj o izvršenju gradskog proračuna u 2017. godini, Analiza stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, financijsko i izvješće o radu Gradske zajednice Sportskih udruga u 2017., te Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra za 206 četvornih metara gradskog zemljišta za potrebe tvrtke MI Maris.
Na prijedlog gradskog Odbora za izbor i imenovanja zamijenjen je jedan član Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova, tako da je sada sastav: predsjednik Ivica Kozjak i članovi Slavko Razum, Ivica Guštek, Marko Mahmet i Drago Dianek.
Svoje pravo na postavljanje pitanja gradonačelniku tijekom Aktualnog sata su iskoristili vijećnici Krešimir Golubić, Željko Brezovečki, Krešimir Ceranić, Tena Kovačević i Lovorko Matković, čija pitanja su se odnosila na komunalne teme, a Stepan Klak je tražio informacije o promjeni direktora Ivaplina i ispunjavanju obveza iz predstečajne nagodbe.

 

Dan Grada Ivanić-Grada je 8. lipnja, a prigodna svečana sjednica Gradskog vijeća će biti sutra u 11,15 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.
Na sjednici će gradonačelnik podsjetiti na postignuća u proteklih godinu dana, bit će uručena priznanja i nagrade zaslužnima za razvoj i ugled Grada, a očekuju se i brojni gosti.
Svečanoj sjednici Gradskog vijeća će prethoditi misa u Crkvi sv. Petra u 10 sati, te polaganje vijenca na spomenik poginulim braniteljima u 10,50, a poslije sjednice je domjenak.
Svečanu sjednicu ćemo izravno prenositi u našem programu sutra od 11 sati i 15 minuta.

 

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Kloštra Ivanića sa 8 glasova ZA i 2 PROTIV usvojen je Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kloštar Ivanić ukupne površine od 642 hektara. Maksimalna površina zakupa je 60 hektara na 25 godina uz mogućnost produženja na još 25 godina. Kad je riječ o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta maksimalna površina za fizičku ili pravnu osobu je 10 hektara. Za poduzetničku zonu u Lipovcu Lonjskom Programom je planirano 9,8 hektara.
Na početku sjednice kod usvajanja dnevnog reda općinski načelnik je predložio uvrštavanje u dnevni red točke o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu «Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb - istok» što su vijećnici dizanjem ruku i potvrdili, da bi je nakon Aktualnog sata i povukao s dnevnog reda radi osipanja broja vijećnika.
Tijekom Aktualnog sata vijećnici su načelniku uglavnom postavljali pitanja vezana uz komunalnu problematiku - krpanje rupa na cestama, javnu rasvjetu, sanaciju nogostupa i izgradnju biciklističke staze u ulici Stjepan Radića, odlaganju otpada kod groblja u Bešlincu te o organiziranju predstojeće izložbe konja uz Dan Općine Kloštar Ivanić ove subote 9. lipnja.

 

Jučer je održana i 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ.
Nakon aktualnog sata i izvještaja načelnika o radu u razdoblju od prošle sjednice, razmotreni su prigovori i prijedlozi, te je donosen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.
Zaprimljeno je ukupno tri prigovora od kojih su dva u cijelosti prihvaćena, a jedan djelomično, dok će se u narednom razdoblju još razmotriti i zapisnik sjednice Odbora za poljoprivredu Općine Križ.
Na području Općine trenutno nešto manje od 1.236 ha poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. 752 ha dostupno je za novo raspolaganje od čega je 443 ha u režimu privremenog korištenja.
Za maksimalnu količinu određena je površina od 50 ha.
Izabrane su osoba kojima je povjereno obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine.
Za održavanje prometnih površina izabrana je tvrtka Komunalije d.o.o. iz Čazme, koja je izabrana i za redovito održavanje sustava odvodnje, te zajedno u zajednici s tvrtkom Line Expert iz Bjelovara za održavanje prometne signalizacije.
Za komunalne poslove javne rasvjete najpovoljniji ponuditelj bila je tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić- Grada.
Donijeta je i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama kojoj se uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine.
13 vijećnika jednoglasno su donijeli Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za sanaciju krovišta na društvenom i vatrogasnom domu u Velikoj Hrastilnici u iznosu od 150.800 kuna, te na Domu kulture Josip Badalić u Križu u iznosu procijenjenom do 850.000.
Na kraju sjednice s 11 glasova ZA i 2 suzdržana izdvojena su novčana sredstva od 200.000 kuna za potrebe provođenja projekta Pružanja energetske usluge u svrhu povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete, te je dana suglasnost načelniku za izdavanje četiri bjanko zadužnice na iznos od po jedan milijun kuna kao sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih obveza za naknadu za pruženu energetsku uslugu.

 

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić