Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Kloštra Ivanića

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Kloštra Ivanića razmatrana su i usvojena izvješća o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu Općine - Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, Ivakopa, Ivaplina i Obiteljskog radija Ivanić za prošlu godinu. Usvojen je i Financijski plan Dječjeg vrtića za 2017. i za prvo polugodište ove godine, te Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i radu Dječjeg vrtića.

Vijećnici su usvojili polugodišnje izvješće o izvršenju općinskog proračuna te izvješće o radu općinskog načelnika za isto razdoblje ove godine. Od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine ukupno ostvareni prihodi iznosili su 13.249.776 kuna a ukupni rashodi 10.618.958 kuna.

Na sjednici su prihvaćene dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata , te raspisivanje javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih u Općini Kloštar Ivanić. Usvojili su Plan gospodarenja otpadom na području Općine za razdoblje od 2018. do 2023. godine te su prihvatili izmjenu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, obzirom da još nisu nabavljeni spremnici za otpad i kamioni te se primjena prije usvojene odluke produljuje do 31. prosinca 2019. godine.

Po prijedlogu Stožera Civilne zaštite prihvaćen je Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara - Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti nastajanje i širenje požara te Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanje protupožarnih putova.

Na sjednici je donijeta i odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod jedne od poslovnih banaka na iznos od 3 milijuna kuna. Riječ je o dopuštenom minusa po poslovnom računu na godinu dana uz kamatu od 2,7 posto.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić