Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić započela je izvješćem o prestanku mandata vijećnika Josipa Vrbata zbog promjene prebivališta, a koga je zamijenila iduća neizabrana kandidatkinja s liste Hrvatske demokratske zajednice Sandra Slivar.

Iz osobnih razloga vijećnik iz liste grupe birača Božidara Balenovića istupio je Jozo Vuković koji će nadalje obnašati funkciju vijećnika kao nezavisni član.
Donesena je odluka kojom je koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić kao najboljem ponuditelju dodijeljena tvrtki MIVEGRA d.o.o. iz Ivanić- Grada.

Nakon aktualnog sata i izvještaja općinskog načelnika Željka Filipovića o provedenim aktivnostima od posljednje sjednice, 11 prisutnih vijećnika jednoglasno je usvojilo Planove i mjere u slučaju požara, većih nesreća ili katastrofa na području općine, kao i Odluke o komunalnom redu i Socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić.

Nakon duže rasprave stavljen je van snage odnosno usvojen novi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općine Kloštar Ivanić. U ime izrađivača programa, Luka Jakopčić iz tvrtke Recider projekt izvjestio je vijeće kako je općini na raspolaganju 591 ha zemljišta, dok je za povrat predviđeno 103 ha.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja razriješeni su, odnosno imenovani novi članovi u Odbore za financije i proračun, branitelje, poljoprivredu, odgoj obrazovanje i dodjelu stipendija, Fond za poljoprivredu, Komisiju za statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, te Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Također, donesen je Zaključak o sklapanju dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu.
Sporazum o suradnji sklapa se sa gradom Ivanić-Gradom kao nositeljem projekta, te Dugim Selom i općinama Brckovljani i Križ.

Sjednica je završila dodanom točkom u kojoj je za potpredsjednicu općinskog vijeća iz redova predstavničke manjine izabrana vijećnica Sandra Slivar.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić