Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

U Križu je jučer održana sjednica Općinskog vijeća kojoj je od 15, prisustvovalo 14 vijećnika.
Nakon Aktualnog sata i izvješća načelnika o događanjima između dviju sjednica, vijećnici su jednoglasno donijeli odluke o šestim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Križ, kao i o stavljanju van snage odluke o Detaljnom planu uređenja pozicije II. Poduzetničke zone Križ .

Donesen je i Plan zaštite od požara za Općinu Križ, Odluka o Komunalnom redu, zatim o izmjenama Programa potpora u poljoprivredi na području Općine za 2019. godine, te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Vijećnici su dali suglasnosti na potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa s Gradom Ivanić Gradom kao nositeljom projekta, te Dugim Selom i Općinama Brckovljani i Kloštar Ivanić kao partnerima, kao i za dugoročno zaduženje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije kod Europske banke za obnovu i razvoj za sufinanciranje projekata «Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok» i «projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec».

Vijećnici su donijeli i zaključke o izdvajanju novčanih sredstava i to za izgradnju prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u iznosu od 313 tisuća kuna, za kojeg je nakon provedene Javne nabave kao najpovoljniji izabran obrt «Ugarković», zatim za izgradnju sustava grijanja u Domu kulture Josip Badalić u iznosu od 173 tisuće kuna gdje je izabrano trgovačko društvo LTS TEHNO-Z, te za rekonstrukciju sustava odvodnje u Zagrebačkoj ulici.

Imenovani su Članovi Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i Povjerenstva za dodjelu stipendija, dok je odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Križ povučena s dnevnog reda.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić