Održana 21. sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red  21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada od 14 točaka započeo je aktualnim satom u sklopu kojeg je podnesen izvještaj o izvršenim nalozima komunalnog redarstva u razdoblju od posljednje sjednice.

Vijećnici su nakon rasprave dali suglasnost trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije za zaduživanje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, radi sufinanciranja ulaganja u projekt ''Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok'' u iznosu 7 milijuna eura i za sufinanciranje investicija u projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec' u iznosu od 2 milijuna eura.

Vijećnici su donijeli i Odluku o izradi četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić- Grada.
U periodu od zadnjih izmjena i dopuna zaprimljeno je više od 20 novih zahtjeva za izmjenom prostornog plana, koji će s kroz postupak izrade biti preispitani i obrađeni.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada, mijenja se broj upravnih odjela s dva na tri Odjela sa svrhom povećanja učinkovitosti rada Gradske uprave i povećanja specijalizacije poslova koje Grad obavlja u okviru svog samoupravnog djelokruga.

Dosadašnji Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dijeli se na dva upravna odjela i to Upravni odjel za financije i proračun i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

Godišnja izvješća o radu za 2018. godinu podnijeli su ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dražen Malec, tajnik Gradske zajednice športskih udruga Igor Mužina, te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Ivanić- Grada Tomislav Abramović.

Izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica prodaja trajnijeg karaktera izvan natkrivenog prostora tržnice, koja se do sada obavljala na prostoru Ulice Maznica proširuje se i na područje malog trga između Ulice kralja Tomislava i gradske tržnice. Prodaja je dopuštena danima u vrijeme sezonske i prigodne prodaje proizvoda uz odobrenje Komunalnog centra Ivanić-Grad.

15 prisutnih vijećnika jednoglasno je izglasalo zaključenje Sporazuma o suradnji na projektu razvoja telekomunikacijske infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu, kojim se definira tko dostavlja iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira, odnosno precizno se definiraju obveze Grada Ivanić-Grada kao nositelja projekta.
Vijeće nije prihvatilo ponudu trgovačkog društva MOSTARI GRADNJA d.o.o., za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni 6 iz razloga što ponuditelj uz ponudu nije priložio gospodarski program.

Na kraju sjednice dana je suglasnost za dugoročno zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi u iznosu od 900.000 kuna za nabavu vatrogasnog vozila i opremanje odnosno nabavu polovne vatrogasne autocisterne i polovnog podvozja.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić