Izbor iz današnjih vijesti

Obavijest Savjetodavne službe vinogradarima od 28.07.2017.
Mjesec srpanj obilježavaju vrlo visoke temperature zraka od 31-35°C, pa je većina sorata početkom tjedna počela ulaziti u fazu  dozrijevanja grožđa (promjena boje/šara ili mekšanje bobica). U ovoj razvojnoj fazi preporučamo obaviti preventivnu zaštitu zone grožđa pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Switch 62,5 WG (karenca21 dan),  Teldor SC 500 (karenca 21 dan), Done (karenca 21 dan), Cantus (karenca 28 dana).
Vremenske prilike tijekom srpnja u slabije zaštićenim nasadima pogodovale su razvoju pepelnice pa je u vinogradima sa vidljivim simptomima moguća primjena fungicida Luna Experience SC (karenca 14 dana) ili Dynali (karenca  21 dan). Treba voditi računa o pojavi pepelnice na sortama kasne epohe dozrijevanja kod kojih je još moguća zaraza. Važno je redovito provoditi vizualne  preglede zone grožđa, a pozornost usmjeriti na grozdove koji su više okrenuti prema unutrašnjosti trsa i koji su zaštićeni lišćem. U slučaju zaraza koristiti jedan od dozvojenih pripravaka, vodeći računa o propisanim karencama: Luna Experience SC (karenca 14 dana), Dynali EC (karenca 21 dan), Collis SC,  Kusabi (karenca 28 dana).
Opasnost od zaraze plamenjačom grožđa je prošla.
Obilaskom vinograda počeli su biti vidljivi trsovi zaraženi fitoplazmama, pa podsjećamo na obavezno provođenje Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja  i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017). Zaražene trsove treba iskrčiti iz vinograda, a o pojavi simptoma obavijestiti fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja - HCPHS ili Savjetodavnu službu.
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, a primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!
Aleksandra Radić, dipl.inž.agr. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

...

Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama
Ministarstvo poljoprivrede je priopćilo, da je u jučerašnjim Narodnim novinama objavilo Pravilnik o uvjetima prihvatljivosti za korištenje Podmjere 5.2. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
Osnovni je preduvjet provođenja ove mjere da je županija proglasila elementarnu nepogodu, a uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom najmanje 30%.
Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, ili stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 30% stabala, takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu - korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije.
Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeći tjedan, a prijave na natječaj bit će omogućene početkom listopada 2017. godine.
Prihvatljivi troškovi su: obnova poljoprivrednog potencijala, sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova), a pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka. Moguća je isplata predujma do 50% odobrenih sredstava javne potpore.
U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
U izradi je i Uputa u kojoj će biti navedeni svi uvjeti prijave na natječaj i način na koji ih zadovoljiti. Timovi Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavne službe i Hrvatske gospodarske komore održat će niz operativnih sastanaka s predstavnicima lokalne samouprave, razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa - kako bi poljoprivrednike pripremili za natječaj.
Nakon završetka natječaja i obrade svih prijava, na proljeće 2018. godine predviđene su isplate po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala.
Napominjemo da je nakon konačne isplate korisnik u obvezi narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.
"Na ovaj način pomoći ćemo poljoprivrednicima čija je zemlja kompletno uništena, da kvalitetno prijave svu nastalu štetu kako bi mogli zadovoljiti EU natječajna pravila, dobiti novac te što prije krenuti s obnovom svojih gospodarstava. Naše ekipe su na terenu. Počeli smo sa operativnim sastankom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u ponedjeljak, a nastavljamo u Krapinsko-zagorskoj i Međimurskoj, te ostalim županijama koje su pretrpjele elementarnu nepogodu" izjavio je ministar Tomislav Tolušić te dodao - "Ovaj natječaj nije predviđen samo za opožarena područja, već se na njega mogu javiti svi poljoprivrednici koji su zbog tuče, mraza ili druge nepogode izgubili poljoprivredni potencijal - a njima ćemo omogućiti i isplatu predujma do 50% odobrenih sredstava javne potpore.”

...

U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad u ljetovalištu HCK u Selcu ovog tjedna odmara, rekreira se, sudjeluje u radionicama ili uči plivati 98 osoba s područja Otoka Ivanića: 59 djece, 7 osoba s invaliditetom i 23 odrasle osobe (darovatelji krvi, dijabetičari i volonteri), o kojima brine 6 voditelja, 2 učitelja plivanja i medicinska sestra.
Ljetovanje za dio djece u socijalnoj potrebi i osobe s invaliditetom financira lokalna samouprava: za 20 školske djece i 5 osoba s invaliditetom Grad Ivanić, a za po 5 djece i po 1 osobu s invaliditetom općine Križ i Kloštar Ivanić.
U četvrtak su ih na ljetovanju obišli zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada Željko Posilović, zamjenik načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić, predstavnica Općine Kloštar Ivanić Lidija Zubatović i zaposlenici GDCK Ivana Bajt i Stjepan Fabijanić.

...

Općinsko vijeće Križa je donijelo Odluku o utvrđivanju kriterija i načinu suradnje s pojedinim jedinicama lokalne i područne samouprave u zemlji i inozemstvu te postupku donošenja odluke o sklapanju sporazuma.
Cilj je unaprijeđenje gospodarskog, kulturnog, obrazovnog i sportskog razvitka zajednice, te uspostavljanje prijateljskih veza na temelju obostranog razumijevanja i višestrukih interesa u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Vijećnicu Ivanu Posavec Krivec zanimalo je podrazumjeva li ova odluka i mogućnost suradnje udruga, na što je načelnik Marko Magdić odgovorio da, iako je trenutno usmjerena samo na jedinice lokalne samouprave, odluka će se po potrebi prilogoditi za sve segmete civilnog društva.
Za odluku su glasali svi prisutni vijećnici, a načelnik Magdić je pritom najavio potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji s Općinom Fužine krajem mjeseca kolovoza.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić