Prihvaćen drugi rebalans gradskog proračuna

Jučer je u Spomen domu Alojza Vulinca održana 23. sjednica gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada.
S 13 glasova ZA i jednim PROTIV donesen je drugi rebalans gradskog proračuna zbog novog kreditnog zaduženja Grada za izgradnju Poduzetničkog inkubatora u iznosu 6.000.000 kuna do povrata sredstava iz EU fondova, zbog usklađenje pojedinih vrsta prihoda s mogućnošću realnog ostvarenja za 2019. godinu, te zbog prihoda od potpora koji se ostvaruju iz županijskih i državnog proračuna, te trgovačkih društava.

S jednim suzdržanim glasom primljeno je na znanje polugodišnje izvješće o izvršenju gradskog proračuna u prvih 6 mjeseci ove godine u kojem su razdoblju ostvareni prihodi od 960.000 kuna.

Vijećnici su nakon održanog javnog savjetovanja donijeli Odluku o komunalnom redu kojim se propisuje uređenje naselja, način uređenja i korištenje površina javne namjene i zemljišta za gospodarske i druge svrhe, korištenje nerazvrstanih cesta i javnih parkirališta, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina kao što je uklanjanje snijega i leda, te mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe.
Godišnja Izvješća o radu za 2018. godinu podnijeli su ravnateljica Gradske knjižnice Senka Kušar Bisić i direktorica Obiteljskog radija Ivanić Radojka Šporer.

Vijeće je odobrilo financiranje nastavka izgradnje šetnice uz rijeku Lonju – dionice od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice. Projekt iznosi 1.941.000 kuna, a sufinancirat će se sredstvima Hrvatskih voda u ukupnom iznosu od 1.422.000 kuna. Na natječaju je kao najpovoljnija odabrana ponuda trgovačkog društva CVIPEK iz Ivanić-Grada.
Prihvaćeno je produljenje bankarske garancije za isplatu sredstava za izgradnju modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora čiji je rok provedbe produljen do 1. ožujka 2020. godine.

Sjednica je završila izmjenom Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada u koji su umjesto Paule Poparić Grgas i Ane Batar imenovani Domagoj Božić i Zvjezdana Marković, te pozivom na predavanje o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu koje će biti održano u utorak 29. listopada u 17:00 sati u Maloj sali Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić