Izbor iz današnjih vijesti

U Proračunu za 2020. godinu, Općina Križ je za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planirala 2.550.000 kuna.
Za tekuće održavanje objekata planirano je 250.000 kuna, opreme 40.000 kuna i za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 450.000 kuna.

Održavanje javne rasvjete planirano je sa 620.000 kuna, od čega se 110.000 odnosi na rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, 150.000 na usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području Općine, a 400.000 za energetsku uslugu.

Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 140.000 kuna, zelenih površina 450.000, za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 160.000, te za održavanje reciklažnog dvorišta 50.000 kuna.
Za zimsku službu je ukupno planirano 350.000 kuna.

 

U ovoj godini Općina Kloštar Ivanić planira u proračunu za potrebe djece i mladih niz mjera radi poboljšanja njihova socio-ekonomskog statusa. Tako će podmiriti troškove ljetovanja za učenike osnovne škole čije su obitelji u socijalnoj potrebi, u iznosu od 10.000 kuna.

Za školu plivanja učenicima nižih razreda planiraju izdvojiti 60.000 kuna, a za podmirenje toplog obroka u školskoj kuhinji 90.000 kuna.
Kad je riječ o srednjoškolcima i studentima, za stipendije je planirano 265.000 kuna, a za subvencionirani prijevoz studenata viših škola i fakulteta planirana su sredstava od 80.000 kuna, odnosno po 200 kuna od cijene mjesečne karte u javnom prijevozu.

 

Grad Ivanić- Grad je u proračunu za javne potrebe u sportu u 2020. godini izdvojio ukupno 2.640.000 kuna.
Predviđena sredstva iskoristit će se za poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina, te sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Gradskoj zajednici sportskih udruga za članove i upravljanje Sportskom dvoranom Žeravinec dodijeljeno je 1.750.000 kuna, dok je za sportske manifestacije, sportove od posebnog interesa i prijevoz osigurano 890.000 kuna.
Također, u uređenje sportskog parka Zelenjak, odnosno uređenje svlačionica i izgradnju splash parka bit će uloženo dodatnih 4.100.000 kuna, izgradnju amfiteatra 700.000, dok je za popravak parketa u Sportskoj dvorani Žeravinec predviđeno 1.150.000 kuna.

 

Zagrebačka županija je u Proračunu za 2020. godinu za Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu planirala sredstva u iznosu od 171.159.728 kuna, odnosno 35 posto ukupnih proračunskih sredstava.
Izgradnja, dogradnja, opremanje i energetska obnova objekata u školstvu, stipendije, pametne ploče, Prsten potpore i Centri kompetentnosti pet su glavnih stavki usmjerenih u obrazovanje.

U Proračunu za 2020. godine planira se izgradnja 4 nove sportske dvorane, između ostalog i u OŠ J. Badalića iz Graberja Ivanićkog, a u tijeku je i energetska obnova četiri škole za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava među kojima je i Osnovna škola Stjepana Basaričeka.

U 2020. godini dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente. Nabavit će se i 55 pametnih ploča u matičnim i područnim osnovnim školama Zagrebačke županije. Nabava uključuje i edukaciju nastavnika, za što je u proračunu osigurano 2.200.000 kn.

Zagrebačka županija u suradnji s partnerskim osnovnim i srednjim školama osigurala je pomoćnike u nastavi u okviru projekta PRSTEN POTPORE koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i proračuna županije. Ukupna vrijednost projekta je 18.845.000 kuna.

Županija nastavlja i s osiguravanjem prijevoza za učenike osnovnih škola, za što je u proračunu osigurano 22,5 milijuna kuna. Također, osigurano je i dodatnih 400.000 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u mjestima gdje nema organiziranog javnog linijskog prijevoza.

Peta stavka je 100 milijuna kuna vrijedan projekt „Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0“. Regionalni centar organiziran je kao jedinstveni centar izvrsnosti, uspostavljen na tri lokacije. Srednja strukovna škola Velika Gorica postat će Centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i aditivne tehnologije, Srednja strukovna škola Samobor specijalizirat će se kao Centar izvrsnosti za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije, dok će se Srednja škola Dugo Selo razviti kao Centar izvrsnosti za robotiku.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić