Izbor iz vijesti

U proračunu Grada Ivanić- Grada za 2020. godinu je za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđeno ukupno 51.241.000 kuna.
Za izgradnju poslovnih objekata predviđeno je 16.314.000 kuna i to za završetak Modularnog drvno-tehnološkog Poduzetničkog inkubatora, izgradnju Sportske dvorane u Ivanićkom Graberju, te za dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića Žeravinec.

Od ostalih investicija najznačajnije su Trg u Posavskim Bregima – 3.200.000 kuna, uređenje Sportskog parka Zelenjak, tribina i svlačionica – 4.100.000, Paviljon uz rijeku Lonju -2.500.000, te projektiranje i uređenje rijeke Lonje i potoka Žeravinec 2.330.000 kuna.
Za nastavak izgradnje šetnice uz Lonju osigurana su sredstva u iznosu od 2.245.000.
Također, osigurano je i 1.480.000 kuna za uređenje studentskog doma i proširenje Gradske knjižnice Ivanić- Grad.
Za prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izdvojit će se 2.615.000, proširenje mreže javne rasvjete 100.000, a za projekte energetske učinkovitosti, među kojima su zgrada Vatrogasne postrojbe i Dječji vrtić u Graberju Ivanićkom, 2.710.000 kuna.

Za unapređenje cestovne infrastrukture, te za asfaltiranje nerazvrstanih cesta predviđeno je ukupno 5.650.000 kuna.
Za izgradnju i rekonstrukciju cesta osigurano je 580.000 kuna i to za rekonstrukciju Matoševe i Šarampovske, Hercegovačku i Ulicu Stjepana Gregorka, te za projektiranje Obrtničke ulice u Opatincu.
Za nogostup u Moguševoj, Poljanskoj i Rudarskoj ulici, te za projektiranje nogostupa Dubrovčak Lijevi - Posavski Bregi osigurano je 140.000 kuna.

Za sanaciju odlagališta Tarno i izgradnju reciklažnog dvorišta predviđeno je 1.180.000.
Za program zaštite okoliša izdvojeno je 1.320.000 kuna, od čega je za projekt prirodne baštine Naturaway Žutica predviđeno 150.000, izgradnju poučne staze Marča 570.000, Muzej naftnog rudarstva 100.000, a za projekt statike i sanacije vlage u zgradi Muzeja i Obiteljskog radija Ivanić pola milijuna kuna.
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu realizirat će se iz komunalnih doprinosa, kapitalnih pomoći, rudne rente, prihoda od prodaja financijske i nefinancijske imovine, namjenskih primitaka od zaduživanja, šumskih doprinosa i tekućih pomoći.

U Proračunu za 2020. godinu Općina Križ je za poljoprivredu planirala iznos od 670.000 kuna.
Za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i krmača, cijepljenja kokoši protiv kuge peradi, označavanje koza i ovaca i testiranje mesa na trihinelu planirano je 80.000 kuna.

Za premije osiguranja planiraju 30.000 kuna, a za edukacije 10.000.
Proračunom općine Križ za ovu godinu za uređenje ruralnog prostora planirano je 100.000, te za subvencije poljoprivrednicima 400.000 kuna. Riječ je o sufinanciranju analize tla, poljoprivrednih proizvoda, i sadnog materijala, nabave i postavljanja sustava navodnjavanja, kupnje sjemenskog i sadnog materijala, prihrane pčelinjih zajednica, rasplodne stoke i izvornih zaštićenih pasmina domaćih životinja, kupnje opreme i mehanizacije, uzgojno selekcijskog rada pasmine konja hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, te preradi poljoprivrednih proizvoda.
Za konzultantske usluge za projekte programa ruralnog razvoja planirano je 50.000 kuna.

U planu je i prezentacija programa i mjera za sve zainteresirane poljoprivrednike, koju će Općina Križ organizirati početkom ove godine.

 

Općina Kloštar Ivanić planira u ovoj godini 257.000 kuna za Program javnih potreba u sportu.
Bit će nastavljeno redovno financiranje postojećih sportskih udruga sukladno utvrđenim kriterijima, zatim kroz program će biti nastavljeno promicanje sporta, naročito kod djece i mladih.

I u ovoj godini bit će nastavljena briga o sportskim objektima, stimuliranju sportskih udruga na odgajanju kvalitetnog igračkog i stručnog, odnosno trenerskog kadra, razvijanju sportsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja prema financijskim i drugim mogućnostima.
Kroz ovaj program financiraju se sportski klubovi u nogometu, rukometu, streljaštvu, borilačke vještine - karate i kickboxing te školske sportske aktivnosti.

 

Odlukom Općinskog vijeća, Općina Kloštar Ivanić je sklopila s Vatrogasnom zajednicom ugovor o izravnoj dodjeli proračunskih sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice te za opremanje njenih članica u 2020. godini.
Ugovor se sklapa bez provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava, obzirom da je od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Za redovno financiranje vatrogastva, Općina Kloštar Ivanić će u ovoj godini izdvojiti iznos od 500.000 kuna.

 

 

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić