Prihvaćen Ugovor o parterstvu na projektu razvojna vodnokomunalne infrastrukture

Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada,16 prisutnih vijećnika jednoglasno je prihvatilo Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Ivanić-Grad“ za koji bi prethodna savjetovanja trebala biti objavljeni najkasnije početkom iduće godine.

Odobreno je dugoročno zaduženje Grada u iznosu od 9.050.000 kuna s PDV-om za projekte izgradnje školske dvorane u Graberju Ivanićkom, te za dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića Žeravinec.

S 15 glasova ZA i jednim suzdržanim vijećnikom izglasane su i Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja novog groblja u Ivanić-Gradu kao i četvrtih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada.

Dopunjene su odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop kojemu je i službeno predano na upravljanje prvih 117 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Godišnja izvješća o radu za 2019. godinu podnijeli su Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, Gradsko društvo Crvenog križa, Zajednica športskih udruga i Komunalni centar Ivanić- Grad.

Za prvu polovicu ove godine podnesena su i izvješća o izvršenju gradskog proračuna i o radu gradonačelnika, dok je na vlastiti zahtjev razriješen mrtvozornik za područje Grada, dr. Zvonimir Zoger koji je tu službu obnašao više od 30 godina.

Na samom kraju sjednice usvojeni su Analiza stanja, godišnji plan i smjernice za razvoj sustava Civilne zaštite, te stavljena je van snage Odluka o osnivanju, ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite Grada Ivanić-Grada budući da su kapaciteti postojećih operativnih snaga ocijenjeni kao dostatni za odgovor na eventualne velike nesreće.

Dodajmo i kako je na aktualnom satu postavljeno pitanje što će biti ako izvođač radova na projektu Regionalni vodoopskrbni sustav, tvrtka Elektrocentar Petek, neće biti u mogućnosti odraditi sve obaveze. Gradonačelnik Javor Bojan Leš i direktor Vodoopskrbe i odvodnje Tomislav Masten istaknuli su kako svi radovi uredno idu svojim tijekom, ali i da ECP nije jedini izvođač radova na tom projektu, te da su ostali izvođači spremni uskočiti ukoliko dođe do eventualnih poteškoća.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić