Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2021. 43,8 milijuna kuna

Na 26. sjednica Općinskog vijeća Kloštra Ivanića, ujedno i zadnjoj sjednici ovog vijeća u 2020. godini, glavne točke dnevnog reda bile su donošenje rebalansa ovogodišnjeg proračuna i usvajanje proračuna za 2021. godinu.

Ovogodišnji proračun Općine Kloštar Ivanić nakon rebalansa, odnosno preraspodjele sredstava iznosi 38.018.400 kuna. Rebalansom će biti vraćen dugoročni kredit od 5 milijuna kuna, tako da bi do kraja godine Općina bila bez financijskih zaduženja

Proračun za 2021. godinu, s pripadajućim programima - gradnje i održavanja komunalne infrastrukture , programima javnih potreba u predškolskom odgoju, kulturi i sportu, socijalnih potreba te javnih potreba u poljoprivredi izglasan je u iznosu od 43.877.800 kuna. Za proračun je glasalo 9 vijećnika uz jednog suzdržanog.

Vijećnici su donijeti konačnu odluku o dodjeli 25 stipendija učenicima i 15 stipendija studentima za ovu školsku i akademsku godinu. Slijedi potpisivanje ugovora sa stipendistima, kako bi mogla započeti isplata stipendija.

Općinski načelnik podnio je izvješće o svom radu za prvih 6 mjeseci ove godine, vijećnici su razmotrili i polugodišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Proljeće te prihvatili izmjene odluke o općinskim porezima. Ovim izmjenama bit će ugostiteljima ukinut porez na potrošnju od 3 posto.

Odlukom vijećnika bit će Vatrogasnoj zajednici općine izravno dodijeljena financijskih sredstava u iznosu od 700.000 kuna a Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad 40.000 kuna.

 Na dnevnom redu je ponovo bila točka vezana uz povećanje Ivakopove cijene odvoza komunalnog i biorazgradivog otpada iz kućanstava na području Općine, koju kloštranski vijećnici nisu prvotno prihvatili. Sada je ta točka usvojena sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA. Cijene odvoza smeća bit će povećane za oko 27 posto u odnosu na sadašnje.

Raspravljalo se i odlučivalo o Planu djelovanja uslijed prirodnih nepogoda u 2021. godini na području Općine, prihvaćena je Analiza djelovanja civilne zaštite u ovoj godini uz utvrđivanje Smjernica razvoja sustava civilne zaštite na području Općine za naredno razdoblje te Plan razvoja civilne zaštite u idućoj godini.

Za člana Nadzornog odbora tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije za iduće 4 godine predložen je predstavnik Općine Križ, Mario Matanić, čije su imenovanje kloštranski vijećnici jednoglasno prihvatili. Nakon isteka njegova četverogodišnjeg mandata, na red će doći i predstavnik Općine Kloštar Ivanić.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić