Kreću nacionalne mirovine: prijave od 15. prosinca

Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji stupa na snagu 1. siječnja 2021., osiguravaju se novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina života koji nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na mirovinu, takozvana nacionalna mirovina u iznosu 800 kuna mjesečno. Isplaćivat će se preko poslovnih banaka, a prve isplate predviđene su u veljači 2021. za siječanj 2021.

Zahtjeve za priznavanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe ili nacionalnu mirovinu, zaprimat će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) od utorka 15. prosinca, objavljeno je na portalu net.hr.

Zahtjev će se moći predati osobno u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja, preporučenom poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Pravo na naknadu može ostvariti hrvatski državljanin s navršenih 65 godina života s neprekidnim prebivalištem u Hrvatskoj u trajanju od 20 godina. Uvjet je i da osoba nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju te da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 800 kuna.

Nacionalnu mirovinu ne može ostvariti korisnik prava na zajamčenu minimalnu socijalnu naknadu ni korisnik usluge smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, kao ni osoba koja je sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu socijalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada za starije osobe osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti, a ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja.

S troškovima života će je usklađivati jednom godišnje Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, počevši od 1. siječnja 2022.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić