Održana sjednica Općinskog vijeća Kloštra Ivanića: usvojene izmjene općinskog Statuta

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Kloštra Ivanića usvojene su izmjene općinskog Statuta, koje su bile potrebne radi usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi a vezano uz provođenje budućih lokalnih izbora. Vijećnici su imenovali Povjerenstvo za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine, koje ima pet članova - po jednog predstavnika pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. U Povjerenstvo su imenovani Sanela Đura, Krunoslav Prosinečki, Nenad Đura, Miljenko Majdek i Sandra Slivar.

Poduzeće ŠINJOR d.o.o. iz Krišci, koje planira izgradnju gospodarske građevine za skladištenje poljoprivrednih proizvoda - prijem, silos i sušaru u Krišcima, odlukom Vijeća oslobođeno je u potpunosti obaveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 19.951 kune uz uvjet preuzimanja obaveza da samo osigura priključak na javno-prometnu površinu i financira izgradnju komunalne i ostale infrastrukture do svog objekta.

Uz to, vijećnici su usvojili Program potpora u poljoprivredi za sljedeće trogodišnje razdoblje te donijeli odluku o redovitom godišnjem financiranju rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća za ovu godinu.

Obzirom da je na jučerašnjoj sjednici, vijećnik Mislav Lukša ukazao u svojim raspravama na nedostatke u predloženim izvješćima po dnevnom redu za prošlu godinu, a koje su podržali i ostali vijećnici, nisu usvojena izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2020. te o stanju u prostoru na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2019. godine.

Iz istog razloga, nakon rasprave, predlagatelj je s dnevnog reda povukao točku o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za prošlu godinu. Ova izvješća trebaju na doradu, te ponovo na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća.

Od četiri predložena izvješća po dnevnom redu jučerašnje sjednice, usvojeno je jedino izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Kloštar Ivanić za prošlu godinu.

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić